SOZLER

 • İnsanlar bilmedikleri şeylerin düşmanıdır
  HZ. ALİ (R.A)
 • Küçük musibetleri büyüten insanı Allah büyükleriyle imtihan eder.
  HZ. ALİ (R.A)
 • Allah, namazı kibirden uzaklaşmanız için farz kıldı.
  HZ. FATIMA (R.A)
 • Kimseyi sizi duasına katmayacağı kadar kırmayın.
  HZ. FATIMA (R.A)
 • İnsanın helâk olması şu üç şeydedir: Kibir, hırs, kıskançlık.
  HZ. HASAN (R.A)
 • Nimet bir sınavdır. Eğer şükredersen hazine, yok eğer nankörlük edersen ceza olur.
  HZ. HASAN (R.A)
 • Seni seven, kötü işlerden seni sakındırır; senden nefret eden ise seni bu işlere teşvik eder.
  HZ. HÜSEYİN (R.A)
 • Allah korkusundan ağlamak, cehennem ateşinden kurtulmaya sebep olur.
  HZ. HÜSEYİN (R.A)
 • Dikkat edin! Ben Cennet gibi insanı hayrette bırakan başka bir şey görmedim, onu isteyen insanlar uyuyorlar, geceleri teheccüde kalkıp ibadet etmiyor, uykularından fedâkârlıkta bulunup Allah yolunda koşturmuyorlar. Cehenem de aynı şekilde beni hayrette bırakıyor, ondan kaçtığını söyleyen insanlar da yine uykularından vazgeçemiyorlar!
  HZ. ALİ (R.A)
 • İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, İslâm’ın sadece ismi, Kur’an’ın yalnız resmi (yazısı) kalacak. Onlar, mescitlerini maddî olarak îmar ederler, lâkin Allah Teâlâ’nın zikri bakımından harap halde bırakırlar. O zaman insanların en şerlisi âlimlerdir, fitne onlardan çıkar ve tekrar onlara döner.
  HZ. ALİ (R.A)
 • Allah, anne, babaya iyilik yapmayı ilhahi gazaptan korunma vesilesi kıldı. Allah sabrı ilahi mükafata erişme vesilesi kılmıştır.
  HZ. FATIMA (R.A)
 • Allah, Orucu Ihlasın Sağlamlaşması Için Farz Kıldı. Siz Ey Allah’ın Kulları! O’nun Emir Ve Nehiylerinin Muhatabı Sizsiniz. Din Ve Vahyi Taşıyanlar. Allahım beni verdigin rızıkla kani eyle, yaşattığın sürece ayıplarımı ört ve bana afiyet nasip eyle, ölümüm gelip çattığında bağışla beni ve bana rahmeyle, mukadder etmediğim şeyi elde etmek için boşuna uğraşmakla beni yorma, bana mukadder kıldığınada ulaşmayı kolaylaştır.
  HZ. FATIMA (R.A)
 • Başkalarına öğret ve başkalarının bildiklerini öğ-ren. Böylece ilmini kesinlik düzeyine çıkarmış (sağlam-laştırmış) ve bilmediklerini öğrenmiş olursun.
  HZ. HASAN (R.A)
 • Edebi olmayanın aklı, kıskançlığı olmayanın sev-gisi, dini olmayanın hayâsı yoktur. Aklın başta gelen göstergesi insanlarla iyi geçinmektir. İki dünyanın mut-luluğu, akıl ile elde edilebilir; kimin aklı yoksa her i-kisinden mahrum kalır.
  HZ. HASAN (R.A)
 • Hak üzere amel edilmediğini ve batıldan da kaçınılmadığını görmüyor musunuz? Böyle bir durumda, müminin ölümü arzulaması yerindedir. Ben ölümü saadet, zalimlerle yaşamayı ise aşağılık biliyorum.
  HZ. HÜSEYİN (R.A)
 • Bir Müslüman kardeşin senden ayrıldığında, arkanda söylemesini sevmediğin şeyi sen de onun arkasından söyleme.
  HZ. HÜSEYİN (R.A)
 • Gerçek âlim, insanları Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen, mâsiyete düşmelerine musâade etmeyen, Allah’ın mekrinden emin kılmayan ve insanları Kur’an’dan başka şeye rağbet ettirmeyen kimsedir. Fıkıhsız, ince anlayıştan uzak yapılan ibadette, verâ olmayan fıkıhta, tefekkür edilmeden yapılan kıraatte hayır yoktur.
  HZ. ALİ (R.A)
 • İnsanlara anlayacakları şekilde konuşunuz ve anladıkları şeyleri söyleyiniz! Anlamadıkları hususları da bırakın. Siz, Allah ve Rasûlü’nün yalanlanmasını ister misiniz?
  HZ. ALİ (R.A)
 • Dünyada AyıpIanmaya KatIanmak, Cehennemin Ateşine TahammüI Etmekten Daha KoIaydır.
  HZ. HASAN (R.A)
 • Bizi sevmeyi vazife bilin; zira bizi seviyor olarak Allah’ın huzuruna çıkacak olanlar bizim şefaatimize nail olacaklardır.
  HZ. HÜSEYİN (R.A)
 • Müşavere Eden Bir Kavim, MutIaka KemaIe Erişir.
  HZ. HASAN (R.A)
 • Kıyamet günü, yalnız dünyada Allah’tan korkan kimse emniyette olabilir.
  HZ. HÜSEYİN (R.A)
 • Yöneticiliğin başı yumuşak davranmaktır.
  HZ. Ali (R.A)
 • Zaman iki günden ibarettir. Bu günlerden biri lehinedir, diğeri aleyhinedir. Lehine olan günde övünme, aleyhine olan günde sızlanma.
  HZ. Ali (R.A)
 • Toplum adaletle düzelir.
  HZ. Ali (R.A)
 • İnsanlarla güzel geçinen onların hilelerinden emin olur.
  HZ. Ali (R.A)
 • Ayıpların başı kindarlıktır.
  HZ. Ali (R.A)
 • Seni uyaran kimseyle dostluk kurmaya bak, çünkü o seni tehlikelerden korur ve sana yol gösterir.
  HZ. Ali (R.A)
 • Yerdeki hâkimlerin gökteki hâkim karşısında işleri çok zordur. Ancak adaletli olup doğru hüküm verenler hariçtir.
  HZ. Ali (R.A)
 • Gerçek yakınların başın sıkıştığında kendi işlerini dağıtıp senin işlerini toplayanlardır.
  HZ. Ali (R.A)
 • Bir kimse üzerinde Allah’ın nimetleri çoğaldığında insanların o kimseye olan ihtiyacı da artar.
  HZ. Ali (R.A)
 • Kazancın azını reddetmeyin ki çoğundan mahrum kalmayasınız.
  HZ. Ali (R.A)
 • Satın ama yemin etmeyin. Çünkü yemin malı sattırsa bile bereketi yok eder.
  HZ. Ali (R.A)
 • Asıl zenginlik akıllı olmak, asıl fakirlik cahil olmaktır.
  HZ. Ali (R.A)
 • Gerçek yetim anadan, babadan yoksun olan değil, akıldan ve ahlaktan yoksun olandır.
  HZ. Ali (R.A)
 • Bugün çalışma günüdür, hesap yoktur. Yarın hesap günüdür, çalışma yoktur.
  HZ. Ali (R.A)
 • Muvaffakiyet kılavuzların en iyisi, güzel ahlak arkadaşların en hayırlısı, akıl dostların en mükemmeli, edep mirasların en yararlısıdır.
  HZ. Ali (R.A)
 • Kendini beğenmekten daha kötü bir yalnızlık yoktur.
  HZ. Ali (R.A)
 • Söyleyenin kim olduğuna değil, ne söylediğine bak.
  HZ. Ali (R.A)
 • Tamahkârlığa dayanan kardeşlik son bulmaya mahkûmdur
  HZ. Ali (R.A)
 • Kazancın azını reddetmeyin ki çoğundan mahrum kalmayasınız.
  HZ. Ali (R.A)
 • Hatalardan korunmanın yolu söz ve davranışlardan önce iyice düşünmektir.
  HZ. Ali (R.A)
 • 1