Hz. Ali (kv)’nin Halife Seçilmesi

Sayfa 341 den alınmıştır.

 

Hz. Osman (ra) şehit edildikten sonra, Ümeyyeoğulları ve taraftarlarının da şehri boşaltmasıyla Medine’de kargaşa ortamı ve belirsizlik hâkim oldu. İslam âlemi halifesiz kalmıştı. İsyancılar, telaş içindeydi. Yeni halifenin kim olacağı konusunda da anlaşamıyorlardı. Bu durumun sorumluluğunu taşıyamayacaklarını bildikleri için Güzide Sahâbîleri ve Medine’nin ileri gelenlerini topladılar: “Sizler bu halkın en şereflileri ve müşavere heyetisiniz. Sizlere iki gün süre veriyoruz. Bu iki günde yeni halifeyi seçmezseniz, Ali’yi, Talha’yı, Zübeyr’i ve daha başkalarını öldüreceğiz!” dediler.

Medineliler korku ve telaş ile Hz. Ali’nin evine koştular. Halifeliği üstlenmesi için rica ettiler. Hz. Ali: “Bu sizin işiniz değildir. Bedir gâzilerinin işidir. Onlar kimi dilerse o seçilir” buyurdu. Bedir gâzileri içinden Aşere-i Mübeşşere’den; Hz. Ali, Talha, Zübeyr, Sa’d b. Ebî Vakkas, Said b. Zeyd hayattaydılar. Sa’d b. Ebî Vakkas ve Said b. Zeyd siyasetten uzaklaşmışlardı. Hz. Ali, Talha ve Zübeyr’den başka halife adayı yoktu.

Medine’de bulunan Bedir gâzileri ve ileri gelenler, halifeliği Hz. Ali’ye, Hz. Talha’ya ve Hz. Zübeyr’e ayrı ayrı teklif ettiler. Kimse yanaşmadı. Talha ve Zübeyr de Hz. Ali’ye işaret ettiler. Halk, tekrar Hz. Ali’ye gidip: “Elini ver sana biat edelim” dediler. Hz. Ali (kv): “Beni bırakınız, başkasını arayınız. Önümüze öyle işler çıkacak ki; onu akıllar almaz, yürekler dayanmaz, şekilleri ve renkleri vardır! Ben halife olmak istemem, seçilen kimseye yardım etmek isterim. Siz kimi seçerseniz ben ona biat eder, hepinizden daha çok itaat ederim” buyurdu. Eş-Şerif er-Râdi, Nehcü’l Belâğa, s.101

Bedir gâzileri hep bir ağızdan: “Allah için insaf et Ey Ali! Müslümanların başına gelen felaketi görmüyor musun?” diyerek, halifeliği kabulünü şiddetle ısrar ettiler. Hz. Ali, kendisine yapılan sitem ve ısrarlar karşısında istemeyerek “Yarın mescidde görüşelim“ dedi. Bedir ehli fitne ve fesattan kurtulmak için bunu bir söz kabul ettiler ve ertesi günü mescidde toplandılar. Talha, Zübeyr de dâhil olmak üzere, Bedir gâzileri ve Medine ileri gelenleri oradaydı. Hz. Ali minbere çıkıp Bedir ehline hitaben şöyle konuştu: “Bu iş sizindir. Kimsenin onda hakkı yoktur. Siz kimi isterseniz o halife olur. Dün bir karar üzere ayrılmıştık. Ben istemeyerek söz vermiştim. Siz beni seçmek için ısrar etmiştiniz” dedi. Hazır olanlar hep bir ağızdan: “Biz aynı karardayız” dediler. Hz. Ali: “Şahit ol Ya Rab!” buyurdu. İlk biatı Hz. Talha ve Hz. Zübeyr yaptılar. Diğer Müslümanlar da biat edip; Hz. Ali (kv) İslam’ın dördüncü halifesi oldu. Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ, I, 495; Şems-i Sivasî, Çehâr-ı Yâr-i Güzîn, s.358